University of San Carlos hosts Filipino Teachers National Seminar 2011

By Miong - Monday, February 14, 2011

University of San Carlos, Cebu City hosts Filipino Teachers National Seminar 2011. The National Seminar or Pambansang Seminar of Filipino Teachers will be held at Holiday Plaza Hotel, F. Ramos Streeet, Cebu City, Feb. 17-19 of this year under DepEd Advisory No.401,s. 2010.
The theme of this seminar is “Pagtuturo ng Wika at Panitikan: Teorya, Metodolohiya at Praxis.” The three-day seminar is sponsored by the Filipino Section of the Department of Languages and Literature of the University of San Carlos. For out of town pariticipants, you may book nearby affordable Hotels, Pension House or Inns. Click for list of Cheap Hotels, Inns & Pension House in Cebu.

Speakers for the different Lecture Topics include:
Dr. Jovy M. Peregrino , Pamantasan ng Pilipinas-Diliman, “ Malikhaing Pagtatanong Para sa Malikhaing Pag-iisip : Pagbuo ng Eksamin sa Wika at Panitikan;”
Dr. Isagani R. Cruz, Professor Emeritus, Pamantasang De La Salle-Maynila, “ Pagbabago ng Kurikulum (K-11 at K-12);”
Prof. Orlando B. Magno, University of Cebu, “Pagsasanib ng Kultura at Sining sa Kurikulum;”
Dr. Judiana M. Corriente, Pangalawang Tagapamahala, Department of Education, Cebu Province, “Paggamit ng Awtentikong Resorses Bilang Alternatibo sa Multimedia Assisted Instruction;”
Prof. Joel B. Labos, University of the Philippines-Visayas, “Ang Paggamit ng Unang Wika sa Pagtuturo.”
Dr. Rogelio L. Gawahan, Xavier University-Ateneo de Cagayan, “Pagtuturong Batay sa Aktwal na Karanasang Pangklasrum;”
Dr. German V. Gervacio, MSU-Iligan Institute of Technology, “Iba’t Ibang Lapit sa Pagtuturo ng Panitikan ;”
Prof. Patrocinio V. Villafuerte, Pamantasang Normal ng Pilipinas, “Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Filipino;”
Dr. Novie O. Mangubat, Department of Education, Cebu Province, “Inobatibong Pagtuturo ng Filipino: Tuon sa Multimedia;”
Prof. Avita A. Perez, University of San Carlos, “Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.”
Participants may join the guided city tour after the closing program.
Cost of the Seminar and Seminar Particulars.
Filipino Teachers National Seminar 2011 costs Php2,800.00 for Registration that includes Hand-outs Materials, 6-Snacks, 3 Meals (Lunch), Seminar Kit and Speakers and Presentors fee. Note that accomodation is not included.
For more info and Slots Reservations:
Call Prof. Roderick C. VillaflorNational Seminar Director at (032) 344-3801 local 437 or at these mobile numbers 0917-7308-598/0922-8761-317.
Click for list of Cheap Hotels, Inns Pension & House in Cebu.
University of San Carlos hosts Filipino Teachers National Seminar 2011 posted at Cebu Events Blog.

  • Share:

You Might Also Like

0 Comments